Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach

WYCIECZKA BIAŁORUŚ

OŚRODEK  KULTURY   I  SPORTU  W  GASZOWICACH  

ORGANIZUJE  W  DNIACH  20.04.2018      DO   25.04.2018

WYCIECZKĘ   NA  BIAŁORUŚ

W  PROGRAMIE   WYCIECZKI  ZWIEDZANIE   GRODNA , LIDY , NOWOGRÓDKA , JEZIORO  ŚWITEŹ ,  MIR , MINSKA ,

UROCZYSKO  KUROPATY ,  NIEŚWIEŻA , ORAZ   BRZEŚCIA

KOSZT   1100,00   ZŁ.

ZAPISY  DO  28.02.2018

ZALICZKA   PRZY  ZAPISIE  300,00   ZŁ.  POZOSTAŁOŚC  800,00   ZŁ.   DO  31.03.2018

ZAPISY  W  KAWIARNI  OŚRODKA   KULTURY 

TEL.  32 43 05 485   LUB    608 013 387

W  CENIE  WYCIECZKI  OPIEKA   PILOTA ,  3   NOCLEGI  W  HOTELACH , 3  SNIADANIA  ,  3  OBIADO   KOLACJE   ,

KOSZT  WIZY BIAŁORUSKIEJ , UBEZPIECZENIE ,  TRANSPORT   AUTOKAREM 

UCZESTNICY  MUSZĄ POSIADAĆ  WAŻNY  PASZPORT ORAZ  ZDJĘCIE POTRZEBNE  DO  UZYSKANIA  WIZY

CENA   NIE  OBOWIĄZUJE   WSTĘPÓW   DO  ZWIEDZANYCH  OBIEKTÓW I  PRZEWODNIKÓW  LOKALNYCH

[  40   EURO ] 

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH